[vc_row][vc_column][vc_column_text]MADDE 1- TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Ticari Unvanı : Luwak Shop

Telefon : +9 0552 439 56 26

Sipariş E-Mail : [email protected]

Bilgi E-Mail : [email protected]

ALICI BİLGİLERİ

Adı – Soyadı :

Müşteri Adresi :

Telefon :

E-Mail :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere

Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve

sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, Luwak Shop ait https://luwakshop.com/ veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“www.luwakshop.com”), satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Luwak Shop ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu sözleşme konusu ürün satışında Luwak Shop herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı:

Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden kredi kartı ile TL. veya havale cinsinden ödenmiştir.

Alınan Vade Farkı:

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % veya seçtiğiniz taksit tutarı karşılık gelen tutardır. Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, yedi (7) iş günü içinde tamamlanabilir.

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, alıcının satıcıdan satın almış olduğu mal/hizmetin alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, alıcının sipariş formunda ve işbu sözleşmede

belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcının, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları satıcıya ait olacaktır. Malın teslimatı; satıcının stoğunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı mal/hizmeti, alıcı tarafından mal/hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan mal/hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmet’i 3 (üç) gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren satıcının malı geri alacağını satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde satıcıya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

  1. a) Alıcıya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.
  2. b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli alıcıya ödediği şekilde iade edilir. Ürün satıcıya iade edilirken, ürün teslimi sırasında alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli satıcıya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz;

  1. a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,
  2. b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
  3. c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  4. d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  5. e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  6. f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
  7. g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, satıcı ile sorunları olursa, sorunu satıcının çözememesi durumunda, işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Luwak Shop tarafından yapılan indirimler, kuponlar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda satıcının ve Luwak Shop resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI: Luwak Shop

ALICI:

Sözleşme Hakkında BİLGİLENDİRME – SSS

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

28.05.2014 tarihinden önce satın alınan ürünlerde cayma hakkı nasıl kullanılır?

28.05.2014 tarihinden önce satın alınan ürünler için 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun geçerlidir. Bu kanuna göre, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 7 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Cayma hakkı süresi dışında kalan iade talepleri için geçerli süre ise 30 gündür.

Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler nelerdir? – Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler – Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler – Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler • Cayma hakkı sürecinde iade kargo ücreti kime aittir? – Cayma hakkı kapsamında ürün iadelerinde iade kargo ücreti satıcılara aittir. Alıcılar ürünleri kişisel sebeplerle iade etseler dahi alıcıların kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakkı vardır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]